esmaspäev, 25. september 2017

TLT AS jätkab edukalt
 

Alates 1999. aastast on regulaarselt viidud läbi uuringuid, kuidas tallinlased hindavad ühistransporti. Eelmises uuringus tõusis rahulolu TLT AS-iga esmakordselt üle nelja hindepunkti. Ühelt poolt tegi positiivne hinnang rõõmu, teisalt oli hinne 4,13 nii kõrge, et tekkis kahtlus võimaluses sellel püsima jääda. Olin arvamusel, et küllap annab järgmine uuring kehvema tulemuse. Negatiivse ootuse põhjust see, et viimases küsitluses peegeldusid ka ebameeldivused, mida linlastel tuli nii 3. ja 4. liini, kui ka Kopli suuna trammitee ehitusega seoses taluda. Aga vastvalminud uuring näitas, et vaatamata sellele, suutsime kõrge reitingu säilitada ja trammide osas isegi edasi liikuda. See on meie järjekindla töö tulemus.
Rahulolu-uuring 2017.
Vahemikus 8.08-28.08. küsitlesid 16 intervjueerijat 500 tallinlast vanuses üle 15 eluaasta. Esindatud olid vastavalt elanikkonna suhtarvule kõik linnaosad. Küsitletute tuumiku moodustasid tööealised tallinlased, kelle hulgas on 56% naisi ja 44% mehi.
Meie pikaajalise koostööpartneri, AS Turu-uuringud, korraldatud ühistranspordi kasutajate rahulolu uuringus, antakse TLT AS sõiduteenustele viiest võimalikust 4,12 palli.
Äsja valminud uuring kinnitab tasuta ühistranspordi populaarsuse jätkuvat kasvu. Meie tegevust veeremi uuendamisel ning sellega kaasnevat sõidumugavuse paranemist on märgatud. Uusi tramme, busse ja hübriide hinnatakse kõrgelt, väiksem on rahulolu trollidega. 51% vastanutest toob eraldi esile sõidukite mugavamaks muutumise, 49% paranenud puhtuse ja 45% info parema kättesaadavuse. Enamus vastanutest kiidab veeremi seisukorda ja puhtust, aga ka juhtide sõidumaneeri ning transpordikorraldust puudutava info kättesaadavust. Ühistranspordi kasutajatest on enamus rahul liinide logistika ning intervallidega, samas sooviks 17% vastanuist graafiku tihendamist oma koduliinil. Kuna liinilogistika ei kuulub Tallinna Transpordiameti töövaldkonda, ei saa me omapead midagi ette võtta, ent juhime sellele transpordiameti tähelepanu. Omalt poolt oleme valmis vajalikul arvul busse lisama, kui linn selleks tellimuse esitab.
Turu-uuringute AS on ühistranspordi kasutajate hoiakuid uurinud 1999. aastast ja hinnangud on kogu selle aja olnud kasvujoones. Eriti kiire rahulolu kasv on toimunud viimastel aastatel. 2010 hinnati ühistransporti 3,6 palliga, 2014. aastal juba 3,93. Kahes viimases uuringus on see tõusnud vastavalt 2015. aastal 4,13-ni ning käesoleval aastal 4,12-ni.
Tallinna ühistranspordiga on rahul või väga rahul 80% küsitletutest, rahulolematuid on vaid 5%. Tasuta ühistransporti pooldab 88% linlastest, kindlalt vastu on marginaalne 2%. See peaks panema mõtlema neid omavalitsuste valimistel kaasa löövaid poliitikuid, kes kiitlevad plaaniga tasuta ühistranspordi pakkumine Tallinnas lõpetada. Millise moraalse õigusega püütakse suruda peale 2% elanike tahet?
Uuring näitab, et kõige olulisemaks peetakse ühistranspordi juures graafikust kinnipidamist (74%) ning sõiduki puhtust (65%). Sõidukiliikide osas oli suurim tõusja tramm, millega rahulolu hinnati 4,44 palliga, eelmise uuringu 4,32 asemel. Bussid said samuti kõrge hinde 4,27.
Ühistransporti kasutas 2017. aastal eelistatud liikumisviisina 80% linlastest. 49% vastanuist kasutavad ühistransporti selle piletivabaks muutmisest alates märksa sagedamini. Nende inimeste parema teenindamise nimel me töötamegi.
Sõitjate rahulolu-uuring annab meile ülevaate linlaste ootustest, aidates kavandada tulevikuplaane ühistranspordi veelgi atraktiivsemaks ning kasutajakesksemaks muutmisel. Uuringule on lisatud ka küsitletute personaalsed soovid, mis samuti läbi töötame ning süstematiseerime, sest meie kohus on linlaste ootusi ellu viia.
Tallinlased ei vaimustu metroost, hyperloobist, köisraudteest, ega muudest valimiste eel lendu lastud tobedatest mõtetest. Linlased soovivad mõistlikku trammivõrku selles mahus, mis pragu juba toimib ja tihedat bussiliiklust mugavate sõidukitega. Lisaks lennujaama trammiühendusele, märgiti küsitluses vajadust viia liin sadamasse ning sellega me juba tegeleme. Ükski küsitletuist ei soovinud trammitee pikendamist Mustamäele, Tabasallu või Rae valda, sest tavainimene on edevatest poliitikutest märksa praktilisem ning mõistab, et 450 tuhande elanikuga linn ei suuda ülal pidada ebemõistlikult pikaks venitatud trammiliiklust, ega ehitada supermetrood. Majanduse arenedes, maksubaasi kasvades ning tehnoloogia odavnedes võib see kunagi kaugemas tulevikus võimalikuks osutuda, et praegu tuleks pilvedest alla tulla ja praktiliste lahendustega tegeleda, nii nagu linlaste poolt kõrgelt hinnatud TLT AS koos linna transpordiametiga teebki.
 
 

1 kommentaar:

  1. Ei saa ju rahul olla kui tramm istub 5 minutit foori taga. Välismaal tramm sõidab ja jalakäijad/autod peavad foori taga ootama.

    kas teil mingi uuring ka on, mis küsib autoga sõitjate käest miks nemad ühistranspordiga ei sõida? ilmselt mitte.

    VastaKustuta

Märkus: kommentaare saab postitada vaid blogi liige.